vrijdag 4 juli 2014

'Volg je hart'

In het voorjaar van 2013 werd een oproep gedaan voor 45-plussers om een enquête over 'je tweede carrière' in te vullen. Op de vraag: wat is het beste advies dat je ooit hebt gehad, zeggen 45 plussers massaal: Volg je hart. Dit advies is nu heel toepasselijk voor mij.

De afgelopen week heb ik overleg gehad met Carel van Cleef van van Ede & Partners in Eindhoven. Dat is het bureau, dat ik benaderd heb om mij te gaan begeleiden bij de voorbereiding en de opstart van mijn eigen bedrijf. Deze begeleiding wordt door het bureau ook besproken met de gemeente, die ervoor verantwoordelijk is om deze begeleiding te organiseren. Direct na de zomervakantie wil ik het traject beginnen, wat begint met een zelfanalyse. Hierin zit onder andere een reflectie op mijn loopbaan tot nu toe en wat ik daarin bereikt heb en waar ik zelf de meeste voldoening in mijn werk aan beleefde. Daarna volgen een tweetal gesprekken met consulenten om mijn talenten en krachten goed in beeld te krijgen. Op die manier hoop ik mijn keuze voor de toekomst nog scherper te krijgen en daarbij wil ik mijn hart volgen. Daarnaast verwacht ik uit dit eerste traject ook leerpunten voor mezelf te halen, die belangrijk zijn voor mijn eigen bedrijf.
Hierna volgt het schrijven van mijn ondernemingsplan en de ondersteuning hiervoor wil ik graag in overleg met van Ede & Partners flexibel invullen al naar gelang de behoeftes, die ik daarbij heb.

Deze week was de eerste gemeenteraadsvergadering na mijn vertrek op 6 mei j.l. Los van het feit, dat ik er voor gekozen heb om politiek niet meer actief te zijn, blijf ik wel geïnteresseerd in hetgeen er in onze gemeente gebeurd. Op dinsdagavond ben ik gewoon gaan luisteren als inwoner van de gemeente Deurne. Er was veel publiek, want er werd zoal gesproken over de toekomst van onze openbare bibliotheek , de lokale VVV en centrummanagement. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de toekomstige inrichting van de Zeilbergsestraat. Het valt me op, dat onze inwoners echt betrokken zijn, als het zaken betreft, die op korte termijn spelen. Belangrijke besluiten over de kaderbrief 2014 en de nota GREX-VEX hebben minder belangstelling bij onze inwoners merk ik op zo'n avond. Omstreeks 23:00 uur vond ik dat het lang genoeg voor mij had geduurd en ben ik naar huis gegaan. De vergadering ging nog gewoon door.


Van jongs af aan heb ik altijd met veel plezier thuis in de moestuin gewerkt. Lekker buiten werken en daarmee zorgen voor heerlijke verse groenten om zelf op te eten. Een paar jaar terug heb ik mijn moestuin hobby uitgebreid met vrijwilligerswerk bij de Ossenbeemd.  In de Ossenbeemd is nu een mooie bijzondere groenten tuin, waar meer dan 30 groenten soorten te zien zijn, die niet in de supermarkt voorkomen.Het afgelopen jaar zijn veel vernieuwingen in de Ossenbeemd gerealiseerd. Dat is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van derden. Zo is ook een bijdrage ontvangen van Rabobank Peelland Zuid, die we op vrijdagmiddag met directie, Raad van Commissarissen en Ledenraad hebben ontvangen en een rondleiding gegeven. Een mooie kans om te laten zien, wat we met het geld gerealiseerd hebben en een natuurlijk een stukje Ossenbeemd promotie.
Voor deze gelegenheid heb ik de rabarber uit de tuin geoogst en hiervan een vla gemaakt, waarvan de gasten bij ontvangst mochten genieten. Op deze manier ben ik met mijn hobby bezig en daarnaast al dingen voor mijn eigen onderneming aan het uitproberen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten