zaterdag 21 maart 2015

De peelrandbreuk ontdekken en inpassen in het landschap

Het vermoeden dat de peelrandbreuk door de akker van Bijzonder Brabants zou lopen is bevestigd. Zondag heb ik samen met geoloog Joop Mentink diverse boringen verricht om de exacte locatie van de peelrandbreuk te bepalen. In het landschapsplan zal de peelrandbreuk zichtbaar gemaakt worden onder andere met het Peelrandbreukpad.

Bij boerderij de Breemortel gaat Bijzonder Brabants op een verantwoorde manier bijzondere groenten telen.  Naast de bijzondere groenten willen we iedereen ook dat Brabantse gevoel meegeven. Dat doen we met de langgevelboerderij, die herbouwd wordt in de stijl van de boerderij, zoals die in 1880 op die plek is gebouwd. Ook het landschap wordt in Brabantse stijl aangelegd.

Het landschapsplan is met hulp van Karel Voets van het Brabants Landschap tot stand gekomen en nu zijn we druk met het planten. Rechts van de boerderij komt een authentieke hoogstam boomgaard. Hierin staat al een oude kersen en appelboom. Zeven bomen zijn inmiddels geplant. Als appel komt daar onder andere de sterappel en de Brabantse Bellefleur en als kers natuurlijk de Mierlose kers.
Achter op het perceel gelegen aan de Rapenweg zijn drie hoogstam perenbomen geplant, de jut, de Beurré Hardy en de Clapp's Favourite. Het gehele perceel wordt omzoomd met een mooie bonte Brabantse haag met daarin (haag)beuk, veldesdoorn, meidoorn, liguster, kardinaalsmuts, gele kornoelje en lijsterbes. Tussen deze haag en in de grond is dassengaas geplaatst, om de groenten te beschermen voor de konijnen. Voor de aanleg van de beplanting wordt een subsidie verstrekt door de provincie Noord Brabant, die hiermee stimuleert, dat je een deel van je grond gebruikt voor mooie landschapselementen.
Bij het maken van het plan heb ik al rekening gehouden met de mogelijkheid dat de peelrandbreuk door de akker zou lopen.

Op zondag 14 maart heb ik samen met geoloog Joop Mentink boringen verricht om de peelrandbreuk
exact in kaart te brengen. Op onderstaande foto's is mooi te zien hoe de grondlagen wijzigen over een afstand van 20 meter. De  boringen zijn verricht met een grondboor tot 1 meter diep.
De breuklijn ligt twee meter ten noorden van de prachtige zomereik, die aan de slootkant staat. Op deze plek wordt de Brabantse haag onderbroken om de breuklijn te markeren. Tevens wil ik exact op de Peelrandbreuk een pad aanleggen, dat de toepaslijke naam Peelrandbreukpad krijgt. Ook is het idee om de verschillen in grondwaterpeil zichtbaar te gaan maken aan beide zijden van de breuk. Een plan hiervoor wil ik de komende maanden uitwerken en hopelijk krijg ik andere partijen enthousiast om daaraan mee te doen, Hopelijk kunnen we de mensen de peelrandbreuk in de toekomst laten beleven bij boerderij de Breemortel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten