vrijdag 13 februari 2015

Land (bouw) op boerderij de Breemortel

De dagen worden langer en het was mooi droog weer deze week. Prima omstandigheden om te slopen en op het land te werken. Daarnaast de eerste kennismaking met drie vierdejaarsstudenten van de HAS met hun docent.

De vergunning aanvraag voor de bouw van een nieuwe authentieke Brabantse langgevelboerderij in de stijl van 1880 loopt. De eerste gesprekken met architect, aannemer, E (lectriciteit) installateur en W (verwarming) installateur zijn achter de rug. Allemaal lokale ondernemers, die zelf hun vak verstaan en die met ons meedenken om boerderij de Breemortel naar onze wensen te maken. Daarnaast bereiden we de sloop voor van de oude boerderij. Deze week zijn de asbest golfplaten van de aanbouw verwijderd en zijn de voorzieningen voor een bouwaansluiting met elektriciteit en water gerealiseerd.Op woensdagmiddag hebben we kennis gemaakt met de docent en drie afstudeerders van de HAS in Den Bosch, die een bedrijfsopdracht voor Bijzonder Brabants gaan uitvoeren. Zij gaan het nodige onderzoeken om de teelt van bijzondere Brabantse groenten dit voorjaar te starten en te begeleiden. Onder het genot van een kop koffie en appelgebak hebben we we met Peter van Schie uit DenBosch (docent), Christa Craenen uit Echt (studierichting Tuin- & Akkerbouw), Marcel Roefs uit Oirschot (studierichting Bedrijfskunde & Agribusiness) en Remco Wienen uit Posterholt (studierichting Bedrijfskunde & Agribusiness) de actuele situatie van Bijzonder Brabants besproken en de plannen. Alle vier mensen met ervaring in de akker en tuinbouw, die nu ingezet kan worden. De komende 20 weken zullen zij Bijzonder Brabants verder mee laten 'groeien'. Ik heb er zin in.

Het voorjaar is in aantocht en het land is deze week goed opgedroogd. De eerste grondbewerking is
uitgevoerd op boerderij de Breemortel.  In december hebben we het stro van de hooizolder gehaald en op het akkerland uitgereden. Deze week is het stro met de schijveneg met de grond vermengd. Zo kan de organische stof  verteren en beter opgenomen worden in de grond. Het begin is gemaakt om de grond klaar te maken voor de Bijzondere Brabantse groenten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten