vrijdag 23 mei 2014

Werkeloos en Wethouders WW

Vanaf 7 mei ben ik werkeloos. En hoe gaat het dan verder. De afgelopen weken hebben diverse mensen belangstellend bij me geïnformeerd. Daarnaast hoor en lees je van alles over wachtgeld. In deze blog licht ik kort toe wat de 'wethouders WW' voor mij betekent. Wethouders WW vind ik een veel passendere naam dan 'wachtgeld'. Want 'wachten' is absoluut niet aan de orde.

De regelgeving voor stoppende wethouders is medio 2010 veranderd met betrekking tot de duur van de wethouders WW en sollicitatieplicht. Gemeenten en stoppende wethouders hebben nu voor het eerst met deze nieuwe regels te maken. Voor mij als gestopte wethouder betekent dat nu dat de oude regeling van voor 2010 niet meer van toepassing is, waarbij er een veel langere  periode met een gemeentelijke uitkering was en er was geen sollicitatieplicht. Voor mij geldt nu, na een periode van bijna 11 jaar wethouder een maximale periode van 38 maanden wethouders WW. Deze 38 maanden stemt overeen met de periode die van toepassing is bij de reguliere WW, als er sprake is van een lang arbeidsverleden. Het eerste jaar ontvang ik 80 procent van het laatst genoten salaris en de resterende periode is dat 70 procent.

Na een 'rust' periode van 3 maanden na het stoppen als wethouder is de sollicitatieplicht van toepassing. Op het moment dat ik onvoldoende inspanningen verricht om aan het werk te gaan, dan kan op de wethouders WW gekort worden. Daarnaast is in de wet geregeld, dat de gemeente verplicht is mij te begeleiden bij het vinden van nieuw werk. Dus ik heb niet met het UWV te maken maar met de gemeente Deurne. Gemeenten kunnen de begeleiding uitbesteden aan een re-integratiebureau. Deze week heb ik in dat kader al een gesprek gehad met de P&O afdeling van de gemeente en heb ik een oriënterend gesprek gevoerd met het re-integratie bedrijf Transitium.

Op het moment dat ik zelf weer inkomsten ga verwerven, dan beïnvloed dat de wethouders WW. Op het moment dat de nieuwe inkomsten en de wethouders WW opgeteld meer bedragen dan het laatst genoten salaris als wethouder, dan wordt de wethouders WW gekort met het bedrag boven het laatst genoten salaris. Bij het opstarten van een eigen bedrijf is salaris niet van toepassing maar wordt de winst uit onderneming verrekend.

De afgelopen week heb ik al diverse activiteiten ondernomen in het kader van mijn oriëntatie om een eigen bedrijf te beginnen, zoals:

  • bezoek OndernemersCafé Deurne;
  • deelname Netwerkdag Food & Technologie in de Peel op de Groene Campus in Helmond;
  • diverse individuele gesprekken voor mijn oriëntatie;
  • bijeenkomst Publiek Domein 'Ik was lokaal bestuurder en ik kan het navertellen' in Utrecht.


Ik vind het een prima zaak dat de regelgeving voor wethouders in 2010 is aangepast. Een regeling die veel overeenstemming heeft met de reguliere WW. Ik vind het niks meer dan normaal, dan dat we van elkaar mogen verwachten dat we onze
verantwoordelijkheid om te werken
serieus nemen. Daarnaast moeten we
ons wel beseffen, dat het aangaan van
de functie van wethouder wel iets anders
betekent dan het aangaan van een regulier
arbeidsverband. Daar heb je niet
vierjaarlijks met verkiezingen te maken
en met een gemeenteraad, die ten alle tijde
oordeeld over je wethouderschap.

Mijn oriëntatie voor het starten
van een eigen bedrijf gaat verder
en het is boeiend. De cover van
het weekblad Elsevier deze week
spreekt me wel aan.


1 opmerking: