vrijdag 19 september 2014

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen voor mij?


Maatschappelijk verantwoord ondernemen doen/willen vele bedrijven. Zelf wil ik met mijn nieuwe bedrijf Bijzonder Brabants op een maatschappelijk verantwoorde manier gaan ondernemen. Wat wil ik daarmee en hoe ga ik dat uitdragen? Dat is nog een puzzel met de vele keurmerken.


Wat wil ik? Mijn bedrijf gaat zich bezig houden met het telen, vermarkten en eten van bijzondere Brabantse groenten. Dat zijn groenten, die je over het algemeen niet in de supermarkt vindt en die verantwoord geteeld worden en groeien in de Brabantse volle grond. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan zwarte aardappelen, pastinaak, aardpeer, eetbare bloemen en nog veel meer. Duurzaam ondernemen is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij is voor mij de definitie voor duurzame ontwikkeling van de VN commissie Brundtland uit 1987 leidend. Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Dat betekent voor de teelt van de groenten: op een manier telen, waarbij de grond niet uitgeput wordt, de grond in de toekomst vruchtbaar blijft en geen mono teelt. Dit houdt wel in, dat het nodig kan zijn om een gewas te beschermen tegen natuurlijke vijanden. Bijvoorbeeld netten tegen vogels en gaas tegen de konijnen. Daarnaast kan het belangrijk zijn gewassen in elkaars nabijheid te  telen. Zo trekt de Oost Indische Kers luizen aan, waardoor deze minder of niet voorkomen in ander groente gewassen, die in de buurt staan. De gewassen worden ook zoveel mogelijk onkruidvrij gehouden, om op die manier de plant voldoende mogelijkheden voor groei te geven, waarmee voldoende gewas opbrengst ontstaat. Voldoende opbrengst is noodzakelijk om onze wereldbevolking te voeden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor mij meer dan duurzaam ondernemen. Op de site van MVO Nederland wordt MVO als volgt beschreven: Het betekent dat bedrijven werken aan zowel financiële, als milieu- en sociale doelen. Op die manier boeken zij bedrijfseconomische en maatschappelijke winst. Deze omschrijving vind ik heel toepasselijk.
Bijzonder Brabants wil graag met bedrijven samenwerken, die ook verantwoord willen ondernemen. Dat geldt zowel voor de inkoop, als voor de verkoop.

De afgelopen week ben ik zoal bezig geweest te onderzoeken hoe hieraan invulling te geven. Hierbij kom ik verschillende keurmerken en certificeringen tegen. Het woord 'Biologisch', is wettelijk beschermd door de EU. Ook als op een product bio, eko, eco of organic staat, dan moet het aan de eisen voor biologisch voldoen. Een hele puzzel en enige zorg heb ik bij de hele administratieve rompslomp die dit met zich meebrengt. Is dat wel maatschappelijk verantwoord? 
  EU Organic Logo Colour rgb
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten