vrijdag 14 november 2014

Wat groeit in de echte Brabantse grond?

Bijzonder Brabants gaat op een verantwoorde manier groenten telen in de open lucht in de Brabantse grond. Daarvoor is het belangrijk om te weten, wat de kwaliteit is van de grond. Om hier achter te komen zijn deze week grondmonsters genomen bij boerderij de Breemortel. Ook voor de keuze van het assortiment groenten is dat van belang.

Voor planten geldt net als voor mensen en dieren, dat de leefomstandigheden bepalend zijn voor de ontwikkeling en de gezondheid. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bodem zijn deze week door het Deurnese bedrijf Roba Laboratorium grondmonsters genomen. De monsters werden genomen op het akkerland, waarop de afgelopen jaren snijmais heeft gestaan. Bemonstering vindt plaats volgens een vast patroon, zodat de steken goed verdeeld over het perceel worden genomen. Het grondmonster wordt nu onderzocht op de bemestingstoestand en de aanwezigheid van aaltjes. Op basis van de analyseresultaten geeft ROBA Laboratorium een advies, zodat ik ervoor kan zorgen dat de bodemvruchtbaarheid op orde wordt gebracht passend bij de te telen groenten.

Hopelijk is uitslag van de grondmonsters zo, dat de beoogde gewassen daar bij passen. Deze week zijn weer mooie groenten en vruchten toegevoegd aan de assortimentslijst van Bijzonder Brabants.

Bramen
Boerderij de Breemortel ligt aan de Breemortelweg, een gebied met een rijke historie. Die historie betrek ik graag bij het maken van de toekomstplannen. Om die reden heb ik achterhaald, waar het woord Breemortel vandaan komt. In oude geschriften komt het toponiem Breemortel in vele schrijfvormen voor. De vroegste vermelding, is in 1384 als Breemmortel. Dit is een samenstelling van 'Breem' en 'Mortel'. Het woord 'Breem' werd vroeger in Brabant gebruikt voor Braam (bron: etymologiebank). Waarschijnlijk hebben vroeger in dit gebied bramen gestaan en om die reden wil ik natuurlijk graag bramen in het assortiment van Bijzonder Brabants.

Rapen
Aan de achterkant grenst de grond van de boerderij aan een zandweg, de Rapenweg. En 'Rapen' is wat makkelijker te herleiden naar de knolraap en de koolraap. Dat betekent, dat ik knolraap en koolraap aan het assortiment wil toevoegen.
Knolraap, ook meiraap, meiknolletje, knol of raap genoemd is een oude groente die in Nederland weinig geteeld wordt, maar in België en Frankrijk heel gewoon is. Knolrapen worden vers gegeten en kunnen ook in salades gebruikt worden. De stoppelknol is ook een knolraap, die vroeger veel na de graanoogst gezaaid werd en aan het vee wordt gevoerd.
Koolraap is de wortel van de plant. Het jonge blad wordt 'snijmoes' of 'snijkool' genoemd en wordt eveneens gegeten. Koolraap werd vroeger ook in Noord-Brabant verbouwd voor zowel dierlijke (veevoer) als menselijke consumptie. Koolraap is waarschijnlijk ontstaan uit een kruising tussen kool en knolraap.

Wortelen
Bijzondere kleuren en smaken wortelen wil Bijzonder Brabants ook gaan telen. Het toeval wil, dat de Rapenweg vroeger een zijweg had richting het sportpark, die de naam Wortelweg had.

Het is mooi om de historie van de boerderij en het gebied te onderzoeken. Op die manier kunnen mooie verbindingen gemaakt worden met Bijzonder Brabants. Dit maakt het iedere dag nog meer BIJZONDER.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten