zondag 12 april 2015

Bijzonder moment: de eerste groenten gezaaid

Op 8 april was het zover. Vele maanden van voorbereiding zijn hieraan vooraf gegaan. Dat voelde bijzonder deze week om de eerste groenten te zaaien.

Op 7 mei vorig jaar stopte mijn werk als wethouder bij de Gemeente Deurne. Vanaf  dat moment ben ik gestart met de idee├źn en voorbereidingen voor mijn bedrijf Bijzonder Brabants. Het op een verantwoorde manier telen en verkopen van onvergetelijke groenten. Toen had ik niet durven dromen, dat ik nog geen jaar later op die mooie plek bij boerderij de Breemortel kapucijners aan het zaaien zou zijn.

De grond is de afgelopen periode zo goed mogelijk voorbereid om groenten in te telen. Bij een goede bodemgesteldheid kunnen de groenten zich ontwikkelen tot sterke planten, die minder kwetsbaar zijn voor ziekten en die een goed wortelstelsel vormen om zichzelf van water te voorzien. Voor een goed bodemleven is voldoende organische stof in de bodem van belang. Het oude stro, dat op de schelft van de boerderij aanwezig was hebben we in december op het land uitgereden, waarmee we het gemeten organische stofgehalte van 3,1 procent verhogen. De zuurtegraad (pH 4,9) van de grond was te laag en om die te verhogen hebben we in het voorjaar een kalkbemesting uitgevoerd met dolokal. Om de waterdoorlatendheid van de grond te verbeteren is de grond tot 45 cm diep los gemaakt met een diepwoeler. De grond is niet geploegd, zodat het bestaande bodemleven zoveel mogelijk in stand gehouden wordt. De afgelopen week heb ik de grond zaaiklaar gemaakt met de tractor en de triltandcultivator met verkruimelaar.

De grond bij boerderij de Breemortel is als volgt verdeeld.


Het productieveld is verdeeld in een 11 tal percelen van ongeveer 1000 m2 per perceel. Op ieder perceel komen verschillende groenten te staan, waarmee we dit jaar de verkoop starten. Daarnaast is de indeling van de percelen belangrijk, omdat voor een gezonde bodem een goede vruchtwisseling belangrijk is. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat er minstens elf jaar tussen zit, voordat hetzelfde gewas op hetzelfde perceel terugkomt. Alle percelen zijn direct toegangelijk vanaf de aangelegde paden.

Deze week hebben we het volgende gezaaid:
- perceel 2 peulvruchten
    kapucijners (Blauwschokkers 'Solida')
    peulen (Hendriks)
- perceel 11 meirapen
- perceel aardappelen
    Rote Emma (rood vruchtvlees)
    Blaue Sint Galler (zwart/paars vruchtvlees)
Kapucijners, peulen en meirapen hebben we op een deel van het perceel gezaaid en de komende maand zaaien we het perceel in fases vol. Dit doen we om gedurende een langere periode deze groenten vers van het land te kunnen verkopen.

Het gezegde wie zaait zal oogsten is hopelijk letterlijk van toepassing voor boerderij de Breemortel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten