zondag 5 april 2015

Ruim 2900 inheemse haagplanten omzomen groentetuin

Zaterdag 4 april hebben we de laatste haagplanten gezet. De afgelopen 3 weken hebben vele mensen geholpen met het planten. Hiermee hebben we de akkerranden mooi landschappelijk ingepast. Net als vroeger is de haag ook een bescherming voor de groenten.

Hagen komen we steeds minder tegen in het landschap. Vroeger werden in Brabant vele hagen geplant. De hagen werden gebruikt om de eigendomsgrenzen aan te geven en als erfafscheiding om het vee tegen te houden. In die tijd bestonden de hagen voornamelijk uit doorndragende soorten, zoals meidoorn, sleedoorn, hondsroos en braam. Soms werden ook nog wat andere struiken en (knot)bomen in de haag aangeplant. Met de komst van de prikkeldraad en de schaalvergroting zijn de hagen nagenoeg allemaal verdwenen uit het landschap. Vaak worden de termen heggen en hagen door elkaar gebruikt. Een heg wordt strak geknipt een haag gebruiken we voor de breed en hoger uitgroeiende elementen.

Op boerderij de Breemortel hebben we de hagen om meerdere redenen geplant. Om de groente velden heen is een gemengde haag geplant. Deze haag is ook de terreinafscheiding. De heerlijke groenten die we gaan telen moeten we ook beschermen voor de konijnen. Om die reden hebben we in de haag dassengaas geplaatst, welke 25 centimeter verticaal in de grond zit en daarna is de gaas 25 centimeter horizontaal naar buiten gelegd. Aan beide zijden van de haag hebben we een grote diversiteit aan inheemse haagplanten gepoot. Deze mooie bonte haag is in de toekomst natuurlijk een lust voor het oog vanuit de groentetuin. Daarnaast kunnen vogels en insecten volop vertier vinden in de haag. Hieronder de mooie variatie aan planten in onze gemengde haag.

Er is een mooie meidoornhaag geplant als afscheiding tussen de proeftuin en de productievelden. De afscheiding om de boerderij wordt een mooi geknipte ligusterheg, zoals die vroeger veel voorkwamen als afscheiding van de siertuin bij de boerderij.

De aanleg van het landschap/decor om de boerderij is afgerond. Bij goed weer worden de komende week de eerste groenten gezaaid en gepoot.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten