zondag 26 juli 2015

'Wie zaait zal oogsten'

'Wie zaait zal oogsten' is een oud gezegde, wat zeker van toepassing is voor Bijzonder Brabants. Voor de groei van de groenten is het gezegde letterlijk van toepassing. Voor de afzet van de groenten is het gezegde ook zeker van toepassing. Dat betekent investeren in een relatie met de afnemers als basis voor de afzet van de bijzondere groenten.

'Wie zaait zal oogsten' 
Er zijn ruim 60 verschillende gewassen gezaaid/gepoot. Niet alle gewassen, die we gezaaid hebben
gaan we oogsten. Zo is het bij de heilige boontjes pas bij de derde keer zaaien gelukt om deze goed te laten groeien. Om dat mogelijk te maken hebben we de zaden en kleine plantjes beschermd met een climadoek tegen de bonenluis en de vogels.
In de proeftuin is de oude sla soort Brave Hendrik niet uitgekomen. Waarschijnlijk is het zaad niet gekiemd. Nieuwe poging volgt, waarbij het zaad eerst een week in de diepvries wordt gelegd om een extra 'koude stoot' te krijgen. Hopelijk kiemt het zaad daarna wel, zodat we volgend jaar de eerste Brave Hendrik hebben. Deze plant is namelijk winterhard.
Gelukkig is het gros wat we gezaaid hebben wel goed opgekomen en de eerste gewassen worden al geoogst. Onderstaand een foto impressie.
Augurk - Kleine Groene Scherpe

Hendriks peul - ongekookt al een snack


Courgettes assortiment
Spek - kersen van heel oude boom
Bonen -Purple Queen 
Koolrabi - Weense Blauwe

De afzet van de bijzondere groenten. 
't Streeckhuys Haageind Deurne
Hier is zeker het gezegde 'Wie zaait zal oogsten' van toepassing. Bij boerderij de Breemortel vindt geen huisverkoop plaats. De groenten zijn te koop bij 't Streeckhuys in Deurne. Deze winkel is op 3 mei geopend en levert seizoensproducten, streekproducten en producten direct van de boerderij. De eerste ervaringen is, dat de mensen de groenten eerst moeten kennen, voor dat ze deze kopen. Zo loopt de bijzondere groene kapucijner niet. De kapucijner oogt van buiten minder, maar het gaat om de erwt die in de schil zit. Daarnaast zijn er veel mensen die de kapucijner als groente niet kennen. Na een eerste kennismaking wordt de Hendriks peul wel goed verkocht. Deze heeft een bijzondere smaak en oogt ook mooi.
Chefkok Ivo Verhees van Het Woold
De start van de verkoop van groenten aan restaurants in de regio (binnen een straal van 25 km) loopt naar tevredenheid. Hierbij probeer ik steeds contact te leggen met chefkoks van restaurants, die bij Bijzonder Brabants passen. Dat wil zeggen, dat de chefkok bewust bezig is met groenten en daarbij hecht aan de herkomst en de manier waarop de groenten geteeld zijn. Onze bijzondere groenten onderscheiden zich in smaak en/of kleur. Inmiddels hebben al diverse koks de unieke groentetuin met meer dan 60 groenten bezocht. Op die manier zijn de restaurants in staat om hun gasten een stukje beleving mee te geven met de groenten, die geserveerd worden. Het aantal restaurants hopen we de komende maanden nog uit te breiden.

De weblog heeft inmiddels een andere frequentie gekregen. Op Facebook ben ik sinds kort ook actief, waar actualiteiten en mooie foto's met regelmaat geplaatst worden.

dinsdag 7 juli 2015

Bijzonder Brabants groeit. Zondag 12 juli onvergetelijke groenten beleven

Bijna alles is gezaaid en er wordt al geoogst bij Bijzonder Brabants. In de groentetuin van boerderij de Breemortel groeien meer dan 60 bijzondere gewassen. Het straatnaambord 'Peelrandbreukpad'is onthuld en de oude boerderij wordt herbouwd. Bijzonder Brabants groeit.

Het is onmogelijk om in mijn blog alles te vertellen wat er op dit moment gebeurd. Vanaf 1 december 2014 zijn we aan de slag gegaan op boerderij de Breemortel. Ruim een half jaar later zijn de eerste onvergetelijke groenten geoogst. De eerste chefkoks zijn aan de slag gegaan met de groenten en in 't Streeckhuys in Deurne kunnen de groenten gekocht worden. Veel enthousiaste reacties hebben we ontvangen en mensen willen graag zien hoe deze verse groenten groeien in de Brabantse open lucht. Voor ge├»nteresseerden  is het mogelijk om op zondag 12 juli tussen 11:00 en 15:00 uur een kijkje te komen nemen in onze onvergetelijke groentetuin en om iets te proeven. Daarnaast kunnen ook onvergetelijke groenten gekocht worden, zoals de Hendriks Peul, de Platte Witte Meiraap en de Weense Blauwe Koolrabi.

Dwars door de groentetuin van boerderij de Breemortel loopt de Peelrandbreuk. Dat is een
geologische breuklijn, die loopt van Uden naar Roermond.  Deze breuklijn laat nagenoeg geen water door, waardoor links en rechts van de breuklijn een groot verschil is in de grondwaterstand. Op dit moment is de grondwaterstand op het lage deel (de slenk) ruim 3 meter lager, dan op het hoge deel (de Horst). Op deze breuklijn is een pad aangelegd. Vreemd is het om na regen te ervaren, dat de grond op het hoge deel veel natter is dan op het lage deel. Met behulp van een geoloog is in februari de breuklijn exact gelokaliseerd.  Tijdens het bezoek van het college van B&W van Deurne hebben burgemeester Hilko Mak en wethouder Nicole Lemlijn de naam van dit pad onthuld, het Peelrandbreulpad. Op 12 juli kan over de Peelrandbreuk gelopen worden.

De groentetuin is iedere dag weer een bijzondere beleving, door dat de natuur hier dagelijks voor verandering zorgt. Samen met de HAS studenten, twee vakantiekrachten, Marianne en Dirk hebben we het voor elkaar gekregen om de tuin in te richten, de grond te bewerken, te zaaien en zijn we nu
aan het oogsten. Niet alles gaat zoals wij dat verwachten. Maar de Heilige Boontjes staan er na de derde keer zaaien voor het eerst wel prima op. Ook hebben we quinoa gezaaid, wat naar onze beleving niet uit kwam. Het hele perceel stond volgens ons vol  met het onkruid melganzevoet, maar nu blijkt quinoa familie te zijn van de melganzevoZet en hebben we wel quinoa. Bij alle gewassen zijn infoborden geplaatst met informatie over het gewas, de teeltwijze en de bereiding.

Naast de in aanbouw zijnde oude langgevelboerderij is een hoogstamboomgaard aangelegd. Hierin zijn twee oude fruitbomen blijven staan, Van de kersenboom hebben we inmiddels heerlijke spekkersen gegeten. In maart zijn een aantal nieuwe hoogstamfruitbomen geplant, zoals de Mierlose kers en de Brabantse Bellefleur. Onder de bomen hebben we een grasmengsel gezaaid, wat prima is gegroeid. Sinds kort hebben we twee jonge koeien, die van het gras genieten en van de schaduw van de bomen. Rond de boerderij proberen we het landschap in te richten, zoals dat vroeger rond een Brabantse boerderij was. De oude lindebomen worden gespaard en er is een bonte Brabantse heg met diverse planten om het perceel geplant.

In de blog slechts enkele belevingen op boerderij de Breemortel, maar iedere dag is er weer iets nieuws te beleven. Graag delen we deze beleving met geïnteresseerden op zondag 12 juli a.s.