zondag 13 juli 2014

Help de strijd tegen kanker!

Aan de vreselijke ziekte kanker lijden vele mensen en verliezen ieder jaar veel mensen het leven. We maken het allemaal wel mee in onze familie en kennissenkring. Hopelijk lukt het ons om in de toekomst deze ziekte te genezen. Om die reden gooi ik mijn taxus snoeisel niet meer weg.

Een aantal maanden terug kreeg ik een bijzondere folder in de brievenbus. 'Waarom ik ?' op de voorzijde en op de achterzijde 'Daarom dus!' In de folder werd aandacht gevraagd  voor de strijd tegen kanker. De folder heb ik zorgvuldig bewaard, want het snoeisel van mijn taxus haag bevat een stof die de groei van kankercellen kan remmen. Taxus is een traag groeiende haagplant, die hel hele jaar groen blijft.

De folder was van de Taxus-taxi. Taxus-taxi is sinds 2009 actief in het verzamelen van taxussnoeisel, dat gebruikt wordt voor de productie tegen kanker. Naast het inzamelen van taxussnoeisel proberen zij ook zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om mee te doen aan de inzameling.
De uit taxussnoeisel gewonnen stof taxol wordt gebruikt wordt voor de productie van chemokuren. Door de kanker remmende werking van taxol neemt de levensverwachting van kankerpatiënten aanzienlijk toe.

De inzameling van taxussnoeisel is ieder jaar in de periode van 15 mei tot 15 oktober. In die periode kun je zeven dagen per week bellen of mailen met de Taxus-taxi als de haag gesnoeid is. De Taxus-taxi komt het ongeacht de hoeveelheid binnen 24 uur ophalen. Het snoeisel zoveel mogelijk los in de schaduw bewaren of bij de Taxus-taxi de gratis Taxus-Taxi-tas bestellen voordat je de haag gaat snoeien.

Achteraf jammer, dat ik niet eerder op de hoogte was van de inzameling van het taxus snoeisel in de strijd tegen kanker. Had ik dit eerder geweten, dan had ik hier ook in de voorgaande jaren graag mijn bijdrage aan geleverd. Zelf vind ik het initiatief zeer goed en dat is ook de reden dat ik naast het snoeien van mijn hagen deze week dit ook graag in mijn weblog onder de aandacht breng. Meer info en contactgegevens van de Taxus-taxi is te vinden op www.taxustaxi.nl.

vrijdag 4 juli 2014

'Volg je hart'

In het voorjaar van 2013 werd een oproep gedaan voor 45-plussers om een enquête over 'je tweede carrière' in te vullen. Op de vraag: wat is het beste advies dat je ooit hebt gehad, zeggen 45 plussers massaal: Volg je hart. Dit advies is nu heel toepasselijk voor mij.

De afgelopen week heb ik overleg gehad met Carel van Cleef van van Ede & Partners in Eindhoven. Dat is het bureau, dat ik benaderd heb om mij te gaan begeleiden bij de voorbereiding en de opstart van mijn eigen bedrijf. Deze begeleiding wordt door het bureau ook besproken met de gemeente, die ervoor verantwoordelijk is om deze begeleiding te organiseren. Direct na de zomervakantie wil ik het traject beginnen, wat begint met een zelfanalyse. Hierin zit onder andere een reflectie op mijn loopbaan tot nu toe en wat ik daarin bereikt heb en waar ik zelf de meeste voldoening in mijn werk aan beleefde. Daarna volgen een tweetal gesprekken met consulenten om mijn talenten en krachten goed in beeld te krijgen. Op die manier hoop ik mijn keuze voor de toekomst nog scherper te krijgen en daarbij wil ik mijn hart volgen. Daarnaast verwacht ik uit dit eerste traject ook leerpunten voor mezelf te halen, die belangrijk zijn voor mijn eigen bedrijf.
Hierna volgt het schrijven van mijn ondernemingsplan en de ondersteuning hiervoor wil ik graag in overleg met van Ede & Partners flexibel invullen al naar gelang de behoeftes, die ik daarbij heb.

Deze week was de eerste gemeenteraadsvergadering na mijn vertrek op 6 mei j.l. Los van het feit, dat ik er voor gekozen heb om politiek niet meer actief te zijn, blijf ik wel geïnteresseerd in hetgeen er in onze gemeente gebeurd. Op dinsdagavond ben ik gewoon gaan luisteren als inwoner van de gemeente Deurne. Er was veel publiek, want er werd zoal gesproken over de toekomst van onze openbare bibliotheek , de lokale VVV en centrummanagement. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de toekomstige inrichting van de Zeilbergsestraat. Het valt me op, dat onze inwoners echt betrokken zijn, als het zaken betreft, die op korte termijn spelen. Belangrijke besluiten over de kaderbrief 2014 en de nota GREX-VEX hebben minder belangstelling bij onze inwoners merk ik op zo'n avond. Omstreeks 23:00 uur vond ik dat het lang genoeg voor mij had geduurd en ben ik naar huis gegaan. De vergadering ging nog gewoon door.


Van jongs af aan heb ik altijd met veel plezier thuis in de moestuin gewerkt. Lekker buiten werken en daarmee zorgen voor heerlijke verse groenten om zelf op te eten. Een paar jaar terug heb ik mijn moestuin hobby uitgebreid met vrijwilligerswerk bij de Ossenbeemd.  In de Ossenbeemd is nu een mooie bijzondere groenten tuin, waar meer dan 30 groenten soorten te zien zijn, die niet in de supermarkt voorkomen.Het afgelopen jaar zijn veel vernieuwingen in de Ossenbeemd gerealiseerd. Dat is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van derden. Zo is ook een bijdrage ontvangen van Rabobank Peelland Zuid, die we op vrijdagmiddag met directie, Raad van Commissarissen en Ledenraad hebben ontvangen en een rondleiding gegeven. Een mooie kans om te laten zien, wat we met het geld gerealiseerd hebben en een natuurlijk een stukje Ossenbeemd promotie.
Voor deze gelegenheid heb ik de rabarber uit de tuin geoogst en hiervan een vla gemaakt, waarvan de gasten bij ontvangst mochten genieten. Op deze manier ben ik met mijn hobby bezig en daarnaast al dingen voor mijn eigen onderneming aan het uitproberen.