zondag 6 september 2015

Waar komt ons eten vandaan?

Gelukkig zijn steeds meer mensen bewust bezig met eten. Mensen willen weten waar iets vandaan komt en of het op een verantwoorde manier geteeld is. Bijzonder Brabants wil daar graag zijn steentje aan bijdragen. Met trots kan ik melden, dat wij op 24 augustus ons GlobalG.A.P. certificaat hebben ontvangen. En op zondag middag 13 september staan we op de Markt Groen Deurne met onze bijzondere groenten.

Op ons bedrijf is het verantwoord telen van onze groenten van groot belang. Dat betekent, dat wij heel zorgvuldig omgaan met de bodem, het grondwater en de lucht. In die goed verzorgde omgeving telen wij onze groenten. We kiezen rassen die weinig gevoelig zijn voor ziektes. Onze groenten worden zorgvuldig geoogst en met zorg naar de restaurants en groentewinkels gebracht. Dit verhaal vertel ik zelf bij alle afnemers en zij komen kijken op boerderij de Breemortel, om dat ook zelf te zien. Mijn afnemers vinden het belangrijk, dat wij onze verantwoorde teelt kunnen garanderen.
Om die reden zijn we in de zomer gestart om onze producten te laten certificeren met het GlobalG.A.P. certificaat. GLOBALG.A.P. is de wereldwijd toegepaste productiestandaard voor de primaire producent. Na de nodige voorbereidingen en een uitgebreide audit op de boerderij hebben we op 24 augustus ons GlobalG.A.P. certificaat ontvangen. Ons eerlijk vertelde verhaal met onze verantwoorde teelt in de open lucht wordt met dit certificaat bevestigd. Een bevestiging van een voedselveilige en maatschappelijk verantwoorde productiewijze.
Voor Bijzonder Brabants biedt dit nieuwe afzetkansen omdat sommige afnemers, zoals culinaire groothandelaren dit certificaat eisen.

Inmiddels hebben we in juli en augustus een open tuindag georganiseerd om mensen te laten zien hoe we onze groenten telen op boerderij de Breemortel. Op zondag 13 september a.s. staan we van 13:00 tot 17:00 uur op de Markt Groen Deurne, die plaats vindt in de Ossenbeemd aan het Haageind 31 in Deurne. Graag laten we daar mensen kennis maken met onze groenten, waar deze ook geproefd en gekocht kunnen worden. Bv. een zwart frietje proeven van de Blauwe Sint Galler aardappel of augurken vers van het land met een heerlijke dressing.  Daarnaast verkopen we onze eerste streekproducten van de boerderij, welke we volgens oude traditie ingemaakt hebben.
Op deze middag staan er natuurlijk veel meer kramen in de Ossenbeemd, welke allemaal iets hebben met onze natuur, duurzaamheid en toekomst. Daarnaast kunnen de tuinen van de Ossenbeemd bezichtigd worden. Een onderdeel daarvan is de 'onvergetelijke groentetuin', waar ik als vrijwilliger al jaren bij betrokken ben. Het idee voor Bijzonder Brabants is daar mede ook geboren.

Met ons GlobalG.A.P. certificaat en deelname aan de Markt Groen Deurne willen wij de mensen graag laten zien, wat ze eten, waar het vandaan komt en hoe het geteeld wordt.

De blog verschijnt niet meer wekelijks nu Bijzonder Brabants ook een facebook pagina heeft, waarop regelmatig berichten en foto's geplaatst worden. Wil je ons volgen op facebook like dan Bijzonder Brabants via deze link Facebook Bijzonder Brabants