zaterdag 28 maart 2015

Klaar voor herbouw boerderij de Breemortel anno 1880

Vanaf 1 december 2014 zijn we de gelukkige eigenaar van Breemortelweg 21. In vier maanden hebben we plannen gemaakt voor de herbouw van de boerderij en is de oude boerderij gesloopt. De herbouw kan starten.
Schilderij van boerderij De Breemortel zoals in 1880 gebouwd

1 december 2014 aankoop boerderij De Breemortel
12 december 2014 de eerste schets voor herbouw
30 december 2014 sloop slaapkamers
11 februari 2015 Verwijderen asbest golfplaten aanbouw
19 februari 2015 Tuile du Nord dakpannen van het dak halen
27 februari 2015 De houten kap constructie verwijderen
23 maart 2015 Maria beeldje uit gevel halen voor hergebruik

24 maart 2015 Ruim 7000 oude stenen afbikken voor hergebruik


26 maart 2015 Alles gesloopt. Klaar voor herbouw.

zaterdag 21 maart 2015

De peelrandbreuk ontdekken en inpassen in het landschap

Het vermoeden dat de peelrandbreuk door de akker van Bijzonder Brabants zou lopen is bevestigd. Zondag heb ik samen met geoloog Joop Mentink diverse boringen verricht om de exacte locatie van de peelrandbreuk te bepalen. In het landschapsplan zal de peelrandbreuk zichtbaar gemaakt worden onder andere met het Peelrandbreukpad.

Bij boerderij de Breemortel gaat Bijzonder Brabants op een verantwoorde manier bijzondere groenten telen.  Naast de bijzondere groenten willen we iedereen ook dat Brabantse gevoel meegeven. Dat doen we met de langgevelboerderij, die herbouwd wordt in de stijl van de boerderij, zoals die in 1880 op die plek is gebouwd. Ook het landschap wordt in Brabantse stijl aangelegd.

Het landschapsplan is met hulp van Karel Voets van het Brabants Landschap tot stand gekomen en nu zijn we druk met het planten. Rechts van de boerderij komt een authentieke hoogstam boomgaard. Hierin staat al een oude kersen en appelboom. Zeven bomen zijn inmiddels geplant. Als appel komt daar onder andere de sterappel en de Brabantse Bellefleur en als kers natuurlijk de Mierlose kers.
Achter op het perceel gelegen aan de Rapenweg zijn drie hoogstam perenbomen geplant, de jut, de Beurré Hardy en de Clapp's Favourite. Het gehele perceel wordt omzoomd met een mooie bonte Brabantse haag met daarin (haag)beuk, veldesdoorn, meidoorn, liguster, kardinaalsmuts, gele kornoelje en lijsterbes. Tussen deze haag en in de grond is dassengaas geplaatst, om de groenten te beschermen voor de konijnen. Voor de aanleg van de beplanting wordt een subsidie verstrekt door de provincie Noord Brabant, die hiermee stimuleert, dat je een deel van je grond gebruikt voor mooie landschapselementen.
Bij het maken van het plan heb ik al rekening gehouden met de mogelijkheid dat de peelrandbreuk door de akker zou lopen.

Op zondag 14 maart heb ik samen met geoloog Joop Mentink boringen verricht om de peelrandbreuk
exact in kaart te brengen. Op onderstaande foto's is mooi te zien hoe de grondlagen wijzigen over een afstand van 20 meter. De  boringen zijn verricht met een grondboor tot 1 meter diep.
De breuklijn ligt twee meter ten noorden van de prachtige zomereik, die aan de slootkant staat. Op deze plek wordt de Brabantse haag onderbroken om de breuklijn te markeren. Tevens wil ik exact op de Peelrandbreuk een pad aanleggen, dat de toepaslijke naam Peelrandbreukpad krijgt. Ook is het idee om de verschillen in grondwaterpeil zichtbaar te gaan maken aan beide zijden van de breuk. Een plan hiervoor wil ik de komende maanden uitwerken en hopelijk krijg ik andere partijen enthousiast om daaraan mee te doen, Hopelijk kunnen we de mensen de peelrandbreuk in de toekomst laten beleven bij boerderij de Breemortel.

zaterdag 7 maart 2015

Met HAS Kennistransfer van onderzoek naar realisatie

Voor de start van Bijzonder Brabants heb ik vorig jaar twee opdrachten verstrekt aan HAS Kennistranfer om mij te helpen bij de start van het bedrijf. Het eerste onderzoek is afgerond en de vervolgopdracht is gestart.

In de periode van november 2014 tot en met januari 2015 hebben Luite Snijder en Domingo Loth van HAS Kennistransfer onderzocht binnen welke afzetkanalen en met welk productassortiment Bijzonder Brabants het beste de markt kan betreden. Afgelopen vrijdag hebben we de eindpresentatie gehad en heb ik de uitgebreide rapportage ontvangen. Voor de afzet gaat de focus op restaurants in het hogere segment en voor de gewassen richten we ons op authentieke groenten, die zijn oorsprong hebben in Brabant. Bij dit alles is het essentieel, dat ik het verhaal (historie en teelt) breng. Men wil tegenwoordig weten waar de groente vandaan komen en hoe ze geteeld worden.
De uitkomsten van het onderzoek worden direct gebruikt voor de vervolgopdracht 'De ontwikkeling van een teeltplan voor een nieuw groenten concept'. Vanaf begin februari tot juli 2015 komen 3 vierde jaars HAS studenten helpen om de teelt en alle daarbij behorende aspecten in de praktijk mee op te starten. Vanuit de HAS wordt het project begeleid door docent Peter van Schie. Vrijdagmiddag hebben de studenten het plan van aanpak gepresenteerd.

Op dinsdag heb ik met de drie studenten een bezoek gebracht aan  't Hof Welgelegen in Middelburg. Daar zijn we ontvangen door Ard van de Kreeke, die ons veel heeft verteld over de ontwikkeling van zijn bedrijf de afgelopen 5 jaar. Een zeer leerzame ochtend voor ons en het is een bedrijf, wat  veel overeenkomsten heeft met de plannen van Bijzonder Brabants. Ook hebben we een beeld gekregen van welke machines gewenst zijn. Een belangrijk advies van Ard was om ons te richten op de consument en daarbij de gehele keten van teelt tot afzet zelf te organiseren.

De afgelopen weken zijn we druk aan de slag gegaan om de teelt voor dit jaar voor te bereiden. Het bodemonderzoek is bestudeerd.  De pH (zuurtegraad) van de grond moet omhoog van 4,9 naar minimaal 5,5. Aangezien het magnesiumgehalte in de bodem ook laag is hebben we een kalksoort gekozen waar ook MgO in zit. Op donderdag 5 maart is de kalk (Dolokal supra) gestrooid en ondergewerkt met de cultivator.

De komende week wordt het teeltplan voor de productie en de proeftuin opgesteld en zullen we het zaai en pootgoed gaan inkopen. Tevens zullen we bekijken welke eenvoudige machines we gaan kopen en welk mechanisatie werk we uitbesteden.