zaterdag 10 oktober 2015

Onze eigen (Heilige) boontjes doppen

Met het mooie nazomer weer zijn de eerste Heilige Boontjes mooi gedroogd. Dat betekent, dat we onze eigen boontjes mogen doppen. Dat is nu letterlijk en figuurlijk van toepassing. Hoe gaat dat zoal.

Letterlijk onze boontjes doppen
Het Heilig Boontje is een vergeten groente, die op boerderij de Breemortel groeit. De afgelopen week
hebben we de eerste droge boontjes geplukt en gedopt. En inderdaad op de navel van het boontje staat een mooi engeltje. De boontjes waren vanaf half juli tot begin september heerlijk als sperzieboon met een sterke bonensmaak. Nu is de schil gedroogd en mogen we de boontjes doppen. De gedroogde schil wordt niet gegeten. Het boontje is voor vele gerechten te gebruiken, zoals in de soep, bij de salade of als bonengerecht.

Figuurlijk onze boontjes doppen
In 2014 is het bedrijf Bijzonder Brabants gestart en op 1 december 2014 is boerderij de Breemortel gekocht. Vanaf dat moment was het niet alleen plannen maken, maar ook uitvoeren. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Hoe gaat het met het doppen van onze eigen boontjes?

Boerderij
De oude boerderij is gesloopt en op 1 april zijn we gestart met bouwen van een nieuwe 'oude'
boerderij. Als inspiratie hiervoor hebben we  het schilderij gebruikt, waarop de boerderij staat, zoals die in 1880 op de Breemortel gebouwd was. Het bouwen van een eigen huis vraagt meer tijd dan ik verwacht had, maar het is wel heel boeiend. De bouw verloopt volgens planning en in het voorjaar hopen wij op de Breemortel te gaan wonen.

Bijzondere groenten telen
In april zijn de eerste groenten gezaaid. In de voorbereiding en bij de start heeft HAS Kennistransfer met drie studenten geweldig mee geholpen. Hierdoor zijn we erin geslaagd om het hele perceel van 1,5 hectare dit jaar in gebruik te nemen. De 1,5 hectare is verdeeld in een proeftuin en een productietuin. De productietuin is verdeeld in 11 percelen van ongeveer 1000 m2. De komende jaren
hebben we nog flink te werken aan de bodem om deze een optimale voedingsbodem te laten zijn voor de groenten. Zo mag het organische stof gehalte en de Ph nog omhoog. Ook zullen we bij de gewassenkeuze rekening houden met de aanwezige aaltjes in de grond, die niet bevorderlijk zijn voor de groenteteelt. Zo hebben we dit jaar ongeveer 3000 m2 afrikaantjes gezaaid om bepaalde aaltjes te verminderen. Daarnaast hebben we dit jaar ervaren, dat we de gewassen nog beter moeten beschermen tegen de vogels. Vogelverschrikkers e.d. werken maar een paar dagen. Sommige gewassen groeien zo goed, dat we achteraf er minder hadden mogen zaaien of poten. Dat geldt zeker voor de koolrabi en de courgettes.

De afzet van de groenten
In het voorjaar was de tijd nodig voor het maken van alle teeltplannen en de grondvoorbereiding. Hierdoor is laat gestart met de verkoop van de producten. De restaurants zijn enthousiast over onze groenten.
Bij de boerderij hebben we geen winkel. Wel zijn onze groenten te koop bij 't Streeckhuys in Deurne, dat een nieuwe winkel is, die eerlijk lokaal geproduceerde producten verkoopt.
Vele chefkoks hebben onze groentetuin inmiddels bezocht, die het 'walhalla' is voor de chefkok. Van onze groenten kan op dit moment genoten worden bij een tiental restaurants tussen Venlo en Eindhoven.
Daarnaast wordt samengewerkt met een groothandel, die een groot aantal restaurants bevoorraad in zuidoost Brabant. De afzet via dit afzetkanaal is nog beperkt. Onze verantwoord geteelde producten hebben een ander prijskaartje dan de normaal geteelde massaproducten.
Op dit moment is de verkoop via internet in voorbereiding. Daarmee willen we mensen, die zelf met bijzondere groenten willen koken de mogelijkheid bieden om onze groenten te kopen. De verkoop zal via internet gaan en de producten kunnen opgehaald worden op een aantal afhaalpunten.

Dit is een korte impressie van hoe wij onze eigen boontjes doppen. Het is leuk, iedere dag leer ik nieuwe dingen. De eerste stappen zijn gezet en ik heb vertrouwen in de toekomst.

zondag 6 september 2015

Waar komt ons eten vandaan?

Gelukkig zijn steeds meer mensen bewust bezig met eten. Mensen willen weten waar iets vandaan komt en of het op een verantwoorde manier geteeld is. Bijzonder Brabants wil daar graag zijn steentje aan bijdragen. Met trots kan ik melden, dat wij op 24 augustus ons GlobalG.A.P. certificaat hebben ontvangen. En op zondag middag 13 september staan we op de Markt Groen Deurne met onze bijzondere groenten.

Op ons bedrijf is het verantwoord telen van onze groenten van groot belang. Dat betekent, dat wij heel zorgvuldig omgaan met de bodem, het grondwater en de lucht. In die goed verzorgde omgeving telen wij onze groenten. We kiezen rassen die weinig gevoelig zijn voor ziektes. Onze groenten worden zorgvuldig geoogst en met zorg naar de restaurants en groentewinkels gebracht. Dit verhaal vertel ik zelf bij alle afnemers en zij komen kijken op boerderij de Breemortel, om dat ook zelf te zien. Mijn afnemers vinden het belangrijk, dat wij onze verantwoorde teelt kunnen garanderen.
Om die reden zijn we in de zomer gestart om onze producten te laten certificeren met het GlobalG.A.P. certificaat. GLOBALG.A.P. is de wereldwijd toegepaste productiestandaard voor de primaire producent. Na de nodige voorbereidingen en een uitgebreide audit op de boerderij hebben we op 24 augustus ons GlobalG.A.P. certificaat ontvangen. Ons eerlijk vertelde verhaal met onze verantwoorde teelt in de open lucht wordt met dit certificaat bevestigd. Een bevestiging van een voedselveilige en maatschappelijk verantwoorde productiewijze.
Voor Bijzonder Brabants biedt dit nieuwe afzetkansen omdat sommige afnemers, zoals culinaire groothandelaren dit certificaat eisen.

Inmiddels hebben we in juli en augustus een open tuindag georganiseerd om mensen te laten zien hoe we onze groenten telen op boerderij de Breemortel. Op zondag 13 september a.s. staan we van 13:00 tot 17:00 uur op de Markt Groen Deurne, die plaats vindt in de Ossenbeemd aan het Haageind 31 in Deurne. Graag laten we daar mensen kennis maken met onze groenten, waar deze ook geproefd en gekocht kunnen worden. Bv. een zwart frietje proeven van de Blauwe Sint Galler aardappel of augurken vers van het land met een heerlijke dressing.  Daarnaast verkopen we onze eerste streekproducten van de boerderij, welke we volgens oude traditie ingemaakt hebben.
Op deze middag staan er natuurlijk veel meer kramen in de Ossenbeemd, welke allemaal iets hebben met onze natuur, duurzaamheid en toekomst. Daarnaast kunnen de tuinen van de Ossenbeemd bezichtigd worden. Een onderdeel daarvan is de 'onvergetelijke groentetuin', waar ik als vrijwilliger al jaren bij betrokken ben. Het idee voor Bijzonder Brabants is daar mede ook geboren.

Met ons GlobalG.A.P. certificaat en deelname aan de Markt Groen Deurne willen wij de mensen graag laten zien, wat ze eten, waar het vandaan komt en hoe het geteeld wordt.

De blog verschijnt niet meer wekelijks nu Bijzonder Brabants ook een facebook pagina heeft, waarop regelmatig berichten en foto's geplaatst worden. Wil je ons volgen op facebook like dan Bijzonder Brabants via deze link Facebook Bijzonder Brabants

zondag 16 augustus 2015

De groenten hebben geen vakantie

Het is vakantietijd met zomerse temperaturen en de afgelopen dag lekker regen. Onze groenten groeien schitterend op het land, wat op 23 augustus te zien is tijdens de open tuindag. Jammer genoeg lukt het niet om alles te verkopen. Vele mensen zijn met vakantie en diverse restaurants hebben een vakantie sluiting. Wat nu met onze bijzondere groenten?

Bijna 200 kilo courgettes in allerlei kleuren en vormen, ruim 50 kilo augurken en 20 kg bonen (Purple Queen) hebben we de afgelopen week geoogst. Dat is veel meer dan we deze week hebben verkocht. Aan de ene kant gaat het goed omdat we we de teelt op een verantwoorde manier onder controle hebben. Aan de andere kant jammer, omdat we deze producten nog niet allemaal vers kunnen verkopen. Hierbij komt ook, dat in deze zomerperiode een aantal restaurants enkele weken sluiten. Restaurants in het hogere segment, waar de gasten voor een belangrijk deel uit het zakelijk segment komen.

Onze groenten vinden op verschillende manieren de weg naar de consument:
  • restaurants in eens straal van 25 kilomete met een chefkok, die graag hun gasten verrast met bijzondere groenten;
  • Freshweb en het Verskantoor
  • 't Streeckhuijs, dat producten verkoopt direct van de boerderij en met een duidelijke herkomst.

Het jaar 2015 is voor Bijzonder Brabants een jaar om veel uit te proberen. Welke bijzondere groenten groeien in de open lucht op de Breemortel en via welke afzetkanalen kunnen we onze groenten verkopen. Daarnaast is het belangrijk om het verhaal van Bijzonder Brabants bekend te maken. De social media (Twitter, Facebook, LinkedIn, Weblog) en de website www.bijzonderbrabants.nl  zijn hierbij ondersteunend. Op zondag 23 augustus houden we onze 2e open tuindag van 1200 tot 1600 uur.

Ons overschot aan bijzondere groenten weggooien is het laatste wat we willen. Wij willen geen voedselverspilling. Het streven is om al onze groenten voor een eerlijke prijs te verkopen. De geoogste producten, waarvoor we geen afzet hebben gaan op dit moment naar de voedselbank. Op die manier komen verse groenten bij mensen terecht, die deze groenten zelf niet kunnen/zullen kopen.

Courgette met ui
De courgettes en de augurken zijn we deze week gaan inmaken. Voor de augurken heb ik een oud recept gekregen van mijn moeder. De augurken worden in kleine blokjes gesneden, waaraan gesneden uien worden toegevoegd met speciale kruiden en zoetzuur.
Voor het inmaken van de courgettes heb ik vorige week de nodige inspiratie opgedaan bij 'Betsie's Hof' in Asten Heusden, waar Betsie de oude traditie van het inmaken voortzet en daar graag over verteld.
Deze week hebben we ruim 300 potjes met augurken en courgettes gemaakt. Op zondag 13 september op de Markt Groen Deurne in de Ossenbeemd zullen deze te koop zijn en natuurlijk ook in 't Streeckhuijs. De eerste streekproducten van boerderij de Breemortel zijn geboren.
De komende tijd gaan we verder nadenken over hoe we onze groenten op een verantwoorde manier kunnen conserveren.

Eén van mijn werkzaamheden is het zoeken naar passende afzetkanalen.
Het bijzondere van onze groenten is, dat daar geen reguliere marktplaats voor is waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht wordt. Het is pionieren om afnemers te vinden, die graag met bijzondere verantwoord geteelde groenten aan de slag willen.
Vorige week heb ik Ron Mulders oud directeur van Veiling ZON op bezoek gehad op boerderij de Breemortel. Hij is Pommeron gestart, een online versmarkt met een mooi en verrassend assortiment van verse groente en heerlijk fruit. Onze eerste producten staan inmiddels op www.pommeron.com .
Voor de consument verken ik op dit moment de mogelijkheden om binnen een straal van 25 km de afzet te verbreden. Mensen uit Eindhoven of Venlo komen niet allemaal naar 't Streeckhuijs in Deurne om een Sikkim, Blauwe Sint Galler aardappel of Heilig Boontje te kopen.

Mocht je als lezer van mijn blog ideeën of suggesties hebben, dan zijn die van harte welkom via mail info@bijzonderbrabants.nl of telefoon 06-46115613.

zondag 26 juli 2015

'Wie zaait zal oogsten'

'Wie zaait zal oogsten' is een oud gezegde, wat zeker van toepassing is voor Bijzonder Brabants. Voor de groei van de groenten is het gezegde letterlijk van toepassing. Voor de afzet van de groenten is het gezegde ook zeker van toepassing. Dat betekent investeren in een relatie met de afnemers als basis voor de afzet van de bijzondere groenten.

'Wie zaait zal oogsten' 
Er zijn ruim 60 verschillende gewassen gezaaid/gepoot. Niet alle gewassen, die we gezaaid hebben
gaan we oogsten. Zo is het bij de heilige boontjes pas bij de derde keer zaaien gelukt om deze goed te laten groeien. Om dat mogelijk te maken hebben we de zaden en kleine plantjes beschermd met een climadoek tegen de bonenluis en de vogels.
In de proeftuin is de oude sla soort Brave Hendrik niet uitgekomen. Waarschijnlijk is het zaad niet gekiemd. Nieuwe poging volgt, waarbij het zaad eerst een week in de diepvries wordt gelegd om een extra 'koude stoot' te krijgen. Hopelijk kiemt het zaad daarna wel, zodat we volgend jaar de eerste Brave Hendrik hebben. Deze plant is namelijk winterhard.
Gelukkig is het gros wat we gezaaid hebben wel goed opgekomen en de eerste gewassen worden al geoogst. Onderstaand een foto impressie.
Augurk - Kleine Groene Scherpe

Hendriks peul - ongekookt al een snack


Courgettes assortiment
Spek - kersen van heel oude boom
Bonen -Purple Queen 
Koolrabi - Weense Blauwe

De afzet van de bijzondere groenten. 
't Streeckhuys Haageind Deurne
Hier is zeker het gezegde 'Wie zaait zal oogsten' van toepassing. Bij boerderij de Breemortel vindt geen huisverkoop plaats. De groenten zijn te koop bij 't Streeckhuys in Deurne. Deze winkel is op 3 mei geopend en levert seizoensproducten, streekproducten en producten direct van de boerderij. De eerste ervaringen is, dat de mensen de groenten eerst moeten kennen, voor dat ze deze kopen. Zo loopt de bijzondere groene kapucijner niet. De kapucijner oogt van buiten minder, maar het gaat om de erwt die in de schil zit. Daarnaast zijn er veel mensen die de kapucijner als groente niet kennen. Na een eerste kennismaking wordt de Hendriks peul wel goed verkocht. Deze heeft een bijzondere smaak en oogt ook mooi.
Chefkok Ivo Verhees van Het Woold
De start van de verkoop van groenten aan restaurants in de regio (binnen een straal van 25 km) loopt naar tevredenheid. Hierbij probeer ik steeds contact te leggen met chefkoks van restaurants, die bij Bijzonder Brabants passen. Dat wil zeggen, dat de chefkok bewust bezig is met groenten en daarbij hecht aan de herkomst en de manier waarop de groenten geteeld zijn. Onze bijzondere groenten onderscheiden zich in smaak en/of kleur. Inmiddels hebben al diverse koks de unieke groentetuin met meer dan 60 groenten bezocht. Op die manier zijn de restaurants in staat om hun gasten een stukje beleving mee te geven met de groenten, die geserveerd worden. Het aantal restaurants hopen we de komende maanden nog uit te breiden.

De weblog heeft inmiddels een andere frequentie gekregen. Op Facebook ben ik sinds kort ook actief, waar actualiteiten en mooie foto's met regelmaat geplaatst worden.

dinsdag 7 juli 2015

Bijzonder Brabants groeit. Zondag 12 juli onvergetelijke groenten beleven

Bijna alles is gezaaid en er wordt al geoogst bij Bijzonder Brabants. In de groentetuin van boerderij de Breemortel groeien meer dan 60 bijzondere gewassen. Het straatnaambord 'Peelrandbreukpad'is onthuld en de oude boerderij wordt herbouwd. Bijzonder Brabants groeit.

Het is onmogelijk om in mijn blog alles te vertellen wat er op dit moment gebeurd. Vanaf 1 december 2014 zijn we aan de slag gegaan op boerderij de Breemortel. Ruim een half jaar later zijn de eerste onvergetelijke groenten geoogst. De eerste chefkoks zijn aan de slag gegaan met de groenten en in 't Streeckhuys in Deurne kunnen de groenten gekocht worden. Veel enthousiaste reacties hebben we ontvangen en mensen willen graag zien hoe deze verse groenten groeien in de Brabantse open lucht. Voor geïnteresseerden  is het mogelijk om op zondag 12 juli tussen 11:00 en 15:00 uur een kijkje te komen nemen in onze onvergetelijke groentetuin en om iets te proeven. Daarnaast kunnen ook onvergetelijke groenten gekocht worden, zoals de Hendriks Peul, de Platte Witte Meiraap en de Weense Blauwe Koolrabi.

Dwars door de groentetuin van boerderij de Breemortel loopt de Peelrandbreuk. Dat is een
geologische breuklijn, die loopt van Uden naar Roermond.  Deze breuklijn laat nagenoeg geen water door, waardoor links en rechts van de breuklijn een groot verschil is in de grondwaterstand. Op dit moment is de grondwaterstand op het lage deel (de slenk) ruim 3 meter lager, dan op het hoge deel (de Horst). Op deze breuklijn is een pad aangelegd. Vreemd is het om na regen te ervaren, dat de grond op het hoge deel veel natter is dan op het lage deel. Met behulp van een geoloog is in februari de breuklijn exact gelokaliseerd.  Tijdens het bezoek van het college van B&W van Deurne hebben burgemeester Hilko Mak en wethouder Nicole Lemlijn de naam van dit pad onthuld, het Peelrandbreulpad. Op 12 juli kan over de Peelrandbreuk gelopen worden.

De groentetuin is iedere dag weer een bijzondere beleving, door dat de natuur hier dagelijks voor verandering zorgt. Samen met de HAS studenten, twee vakantiekrachten, Marianne en Dirk hebben we het voor elkaar gekregen om de tuin in te richten, de grond te bewerken, te zaaien en zijn we nu
aan het oogsten. Niet alles gaat zoals wij dat verwachten. Maar de Heilige Boontjes staan er na de derde keer zaaien voor het eerst wel prima op. Ook hebben we quinoa gezaaid, wat naar onze beleving niet uit kwam. Het hele perceel stond volgens ons vol  met het onkruid melganzevoet, maar nu blijkt quinoa familie te zijn van de melganzevoZet en hebben we wel quinoa. Bij alle gewassen zijn infoborden geplaatst met informatie over het gewas, de teeltwijze en de bereiding.

Naast de in aanbouw zijnde oude langgevelboerderij is een hoogstamboomgaard aangelegd. Hierin zijn twee oude fruitbomen blijven staan, Van de kersenboom hebben we inmiddels heerlijke spekkersen gegeten. In maart zijn een aantal nieuwe hoogstamfruitbomen geplant, zoals de Mierlose kers en de Brabantse Bellefleur. Onder de bomen hebben we een grasmengsel gezaaid, wat prima is gegroeid. Sinds kort hebben we twee jonge koeien, die van het gras genieten en van de schaduw van de bomen. Rond de boerderij proberen we het landschap in te richten, zoals dat vroeger rond een Brabantse boerderij was. De oude lindebomen worden gespaard en er is een bonte Brabantse heg met diverse planten om het perceel geplant.

In de blog slechts enkele belevingen op boerderij de Breemortel, maar iedere dag is er weer iets nieuws te beleven. Graag delen we deze beleving met geïnteresseerden op zondag 12 juli a.s.

vrijdag 19 juni 2015

Veel slaagt, maar niet alles

Er is veel te beleven op en om boerderij de Breemortel. Vandaag de primeur voor de peultjes. De Heilige boontjes willen niet. De eerste informatiebordjes zijn geplaatst. Zelf geslaagd voor een cursus. De HAS studenten hebben Bijzonder Brabants gepresenteerd op het HAS Year Event. 

Op vrijdag 19 juni hebben we de eerste kilo's peultje geplukt. Peultjes van het ras Hendriks, Rijspeul Hendriks groeit lang door, met een lange oogstperiode. Zeer betrouwbaar en sterk ras. Weinig gevoelig voor ziektes. De Hendriks kan een hoogte krijgen van ruim 2 meter. Onze eerste peultjes zijn heerlijk. Vers van de plant zijn ze smakelijk en knapperig in de mond. De eerste peulen zijn als primeur gebracht naar de chefkoks van de restaurants De Heerlykheid, Golfbaan het Woold en De Eetkamer.

De Heilig Boontjes zijn na de eerste twee keer zaaien slecht opgekomen. De eerste keer was het vermoeden, dat dit kwam door de ritnaald en het schrale weer. Na de tweede keer zaaien hebben we de bonen beschermd voor de ritnaald met een kruidenextract (Tercol). Er kwamen iets meer bonen uit, maar nog veel te weinig. Dit keer vermoeden we dat de oorzaak is de bonenluis. En het kleine beetje dat wel uitkwam ging verloren door de vogels. Nu zijn ze de derde keer gezaaid, waarbij de boontjes  bij het zaaien direct beschermd zijn voor de bonenluis. Voor opkomst worden ze afgedekt met een doek voor vogelbescherming.

Om verantwoord groenten te kunnen telen is het van belang om goed voor de planten te zorgen.
Hiervoor heb ik in de maand mei en juni de cursus 'Uitvoering gewasbescherming' bij Citaverde gevolgd. Inmiddels geslaagd en deze week mijn certificaat ontvangen waarop mooi vermeld staat 'Vakbekwaam medewerker teelt'. In die weken ben ik weer wat wijzer geworden, maar iedere dag leer ik nog bij over de groenten en alles wat er in de bodem gebeurt.

Op dinsdag 16 juni werd op de HAS in Den Bosch het HAS Year Event georganiseerd, waarbij ik aanwezig was. Het event wordt gehouden als brede ontmoeting tussen de HAS en haar relaties. Een onderdeel van deze middag was de BO Expo:een HAS-brede posterexpositie van de lopende afstudeerprojecten van alle opleidingen. De drie studenten, die bij Bijzonder Brabants hun afstudeerproject uitvoeren presenteerden zich ook op deze middag. Het was mooi om te zien hoe zij mijn bedrijf op die manier aan een breed publiek presenteerden. Daarnaast was het interessant om van andere afstudeerprojecten informatie te krijgen.

Op boerderij de Breemortel wil ik graag mijn passie voor groenten overbrengen op andere. Hiervoor zijn we voor alle groenten informatiebordjes aan het opstellen. We wilden hiervoor oer degelijke standaards hebben met duidelijk leesbare bordjes. De gewenste standaards konden we nergens kopen. Eén van de HAS studenten heeft er nu voor gezorgd, dat deze standaards naar onze wens zijn gemaakt. Op deze standaard zijn de teksten emt kleurenfoto's geplakt, die professioneel geprint zijn door het Deurnese bedrijf DuoStyle. Over enkele weken zijn meer dan 60 groenten en ook de fruitbomen van een mooie bord met toelichting voorzien.

dinsdag 9 juni 2015

Een rondje over de plak

Een grote diversiteit aan groenten is inmiddels gezaaid en geplant. Er is volop werk op het land. Zaaien, planten, schoffelen, beregenen en de gewassen voor de vogels beschermen. Gelukkig zijn er Joep en Marco, die examen hebben gedaan en de HAS studenten die mee helpen met het werk. In deze blog een aantal foto's van de laatste week. 

De eerste meirapen zijn geoogst. Het is de platte witte meiraap. Jammer genoeg zijn deze licht aangetast door de larve van de koolvlieg, waardoor deze wat bruine randen hebben en soms licht aangetast zijn. Inmiddels is er een gewasbeschermingsmiddel met kruiden (oa knoflook) toegediend om de larve te verdrijven.  Los hiervan is de knol verder prima te gebruiken en we hebben al genoten van een heerlijke meiraap soep.

Er zijn de afgelopen week ruim 5000 planten gepoot, welke in perspotjes gezaaid zijn bij de plantenkweker Brabant Plant. Op de foto worden de Hilds Ideal spruiten geplant. Een oud ras spruitjes met de bijzondere bittere smaak van vroeger en de kleine harde spruiten. Op de foto hieronder zijn de spruiten en de koolrabi planten afgedekt met een doek ter bescherming voor de vogels.


De kapucijners staan in bloei met schitterende paarse bloempjes. Het blad van het bloempje smaakt ook heerlijk.
De peulen van het oude ras Hendriks staan inmiddels ook in bloei. Over twee weken hopen we de eerste peultjes te kunnen oogsten.
De Blaue Sint Galler aardappel en de Rote Emma aardappel staan er goed op. Met een kruidenextract hopen we de ritnaald verdreven te hebben en een eerste bescherming voor de phytophtera schimmel heeft plaatsgevonden. Bescherming voor phytophtera vindt plaats door een beschermlaag op het jonge blad aan te brengen, waardoor het blad op die plek niet aangetast wordt door de schimmel.

Dit is een korte impressie. Inmiddels hebben we meer dan 50 verschillende soorten onvergetelijke groenten op het land staan.

zaterdag 30 mei 2015

Alle duiven op de ......

'Alle duiven op de Dam' zongen Gert en Hermien. Was dat maar waar. Voor mijn gevoel zijn alle duiven op boerderij de Breemortel en daar ben ik niet zo gelukkig mee.

In de mei maand hebben we veel bijzondere groenten gezaaid en gepoot. Zo zijn op 11 mei de spruiten van het oude ras de Hilds Ideal geplant.  Een klein hard spruitje van vroeger met een echte bittere smaak.

Jammer genoeg zijn er meer liefhebbers voor deze lekkere spruitjes. De konijnen kunnen er gelukkig niet bij omdat het hele perceel omheind is met dassengaas, welke zelfs in de grond zit. Op 25 mei 1e pinksterdag 's-avonds toen ik de sproeier aan ging zetten zag ik, dat de vogels, volgens mij de duiven, de koolrabi en de spruiten behoorlijk aan het aanpikken waren. Zo op 2e pinksterdag een vogelverschrikker gemaakt en deze 's-morgens tussen de koolplanten geplaatst.

Het resultaat was, dat de daaropvolgende dagen de duiven weg bleven en de planten herstelden goed. Maar op zaterdagmorgen 30 mei kwam ik op het land en zag ik dat de vogels, ondanks de vogelverschrikker opnieuw de koolplanten aan het aanpikken waren en de pas herstelde malse jonge blaadjes hadden daarbij de voorkeur. En wat dan te ondernemen. Op hetzelfde moment heb ik besloten een doek over alle koolplanten te leggen. Samen met mijn vakantiewerkers hebben we deze klus geklaard. Het is geen mooi gezicht deze doeken op het land.

Op zaterdagmiddag tijdens de werkmiddag op Natuurcentrum de Ossenbeemd, waar ik me bezig houd met de onvergetelijke groentetuin heb ik mijn ervaringen met de duiven verteld. En daar weer nieuwe ideeën aangedragen gekregen om de duiven te weren. Van een van de vrijwilligers heb ik een tape (soort muziekbandje of computertape) gekregen, welke ik op een lengte van ongeveer 10 meter tussen twee paaltjes ga spannen. Bij wind geven deze een 'zoemerig'geluid, waar de duiven een hekel aan hebben. Donderdag 4 juni gaan we weer planten en gaan we deze tape er bij zetten.
Alle ideeën om de duiven te weren zijn van harte welkom.

zaterdag 16 mei 2015

Gewasbescherming op een verantwoorde manier

Een aantal weken geleden hebben we geconstateerd, dat er ritnaalden in de grond zitten, welke de aardappelen aantast. De afgelopen weken hebben we onderzocht hoe we hiermee om kunnen gaan. We gaan met een biologisch middel spuiten en daarmee proberen het aantal ritnaalden sterk terug te brengen en daarnaast proberen we de plant te versterken.

Het positieve is dat er behoorlijk wat aardappelen aan het uitkomen zijn. Met de HAS studenten en Piet van der Haas (teelt adviseur bij Mertens) hebben we de aanpak besproken. Een paar weken terug hebben we er voor gekozen om het perceel op diverse plaatsen te onderzoeken op de aanwezigheid van ritnaalden.
Dat hebben we gedaan mbv, een vangpijp. Dat is een PVC pijpje van ongeveer 40 mm doorsnee en 50 cm lang. In het pijpje zijn een aantal gaten geboord, waardoor de ritnaald kan. He t pijpje wordt gevuld met zemelen en wat nat gemaakt. Daarna aan de onder en bovenzijde een dop en het pijpje 40 cm in de grond plaatsen., Na ongeveer 10 dagen mochten de buisjes uit de grond en konden we de ritnaalden tellen. Op meerdere plaatsen zaten 0 tot 3 ritnaalden in het buisje. Conclusie was nu zoeken naar een verwantoord manier om de aardappelplant te beschermen tegen de ritnaald.

Daarnaast hebben we uitgezocht welke gewassen nog meer vatbaar zijn voor de ritnaald. Dat zijn met name de gewassen, die hun vrucht in de grond hebben, zoals wortelen, koolrapen en pastinaken. We hebben ervoor gekozen om van deze gewassen dit jaar minder m2 te zaaien, om zo de risico's te beperken.

Op advies van Piet van der Haas gaan we nu spuiten met het middel Tercol (www.gezondegroei.com/producten/2/tercol). Dit is een biologisch middel, dat het gewas onaatrekkelijk maakt voor de ritnaald. Ook de bodem wordt onaantrekkelijk gemaakt door de geur
van het middel, dat de ritnaald afstoot. Daarnaast is Tercol gewasversterkend. Dat wordt komende week het land op met de rugspuit. Ongetwijfeld mag ik sommige mensen die mij zien spuiten uitleggen wat ik aan het doen ben, want een spuit wordt vaak geassocieerd met schadelijke stoffen. In  deze situatie is dat niet het geval.

Verantwoord telen houdt voor ons in, dat wij proberen te zorgen voor optimale bodemomstandigheden. Hierdoor groeien er sterke planten, welke beter bestand zijn tegen ziekten. Bij de keuze van de gewassen en rassen kiezen we rassen, welke niet/minder vatbaar zijn voor ziekten. Op dit gebied moet ik zelf nog veel leren. Deze week ben ik gestart met een vijfdaagse cursus gewasbescherming bij Citaverde. Ik hoop daar veel te leren over preventie en het tijdig herkennen van ziekten, plagen  en onkruiden.

De afgelopen week heeft het weinig geregend. Prima weer om onkruid te schoffelen. Zo hebben op zaterdag een drietal scholieren de kapucijners, peulen en de suikermais geschoffeld. Ook dat is een verantwoorde manier van gewasbescherming. De plant krijgt zo voldoende licht en voedingsstoffen om een sterke plant te worden met (h)eerlijke groenten.

zondag 10 mei 2015

Binnenkort groenten van Bijzonder Brabants te beleven

De herbouw van boerderij de Breemortel is gestart. Teeltplannen voor de groenten zijn gemaakt en eind mei worden naar verwachting de eerste meirapen geoogst. De afgelopen weken ben ik gestart om afspraken te maken met afnemers. Er komt geen winkel bij onze boerderij, maar ik zoek partners die met de producten van Bijzonder Brabants aan de slag gaan.

Voor de afzet van onze groenten zoek ik partners, die een zelfde soort DNA hebben als Bijzonder  Brabants. Kortom mensen die houden van (H)eerlijk eten met lokale producten, die op een verantwoorde manier geproduceerd zijn. Ondernemers, die ook de consument over de herkomst van het product vertellen. De consument kan in de toekomst ook gewoon op het land komen kijken hoe onze groenten geteeld worden. Voor de afzet richt ik mij op restaurants, cateraars en boerderijwinkels.

Met trots heb ik de afgelopen weken een aantal ondernemers mogen ontvangen op boerderij de Breemortel waar ze kennis hebben gemaakt met onze groenten op het land en de wijze waarop wij deze verantwoord telen. Deze beleving willen we graag overbrengen.

Onderstaande de eerste bedrijven die graag willen gaan samenwerken met Bijzonder Brabants en waar onze bijzondere groenten te beleven zijn.

Leon en Brigitte Barents, Stationsstraat 113 Deurne 

Golfrestaurant Volentieri, Gezandebaan 46 a,  Asten-Heusden

Het Streeckhuys -  Haageind 24 Deurne Familie - Witteveen


Boerderijwinkel Sint Janshoeve, Familie van Hugten, Bakelseweg 54 Deurne 

Het Kookpunt, Mirjam van den Broek, Loon 24, Liessel
www.hetkook.nl


Eten en Bloemen van Carin - Kerkstraat 32 b, Deurne

Komende maanden zal dit verder uitgebreid worden, waarbij ik partners zoek binnen een straal van 25 kilometer om Deurne, die een zelfde soort DNA hebben als Bijzonder Brabants.