vrijdag 22 juli 2016

Interview Henk Kerkers in vakblad Groente & Fruit

Met mijn bedrijf Bijzonder Brabants ben ik op diverse social media actief. Waar het aanvankelijk alleen de weblog was is er nu:
- facebook https://www.facebook.com/BijzonderBrabants/
Af en toe maak ik een blog, waar een onderwerp uitgebreider wordt opgenomen. Deze keer het artikel, dat Ank van Lier heeft geschreven met foto's van Bert Jansen. Een mooi totaal beeld over de ontwikkeling Bijzonder Brabants.
zaterdag 16 januari 2016

De kerkuil is weer welkom

In de oude boerderij op de Breemortel heeft jaren een kerkuil in de schuur gewoond en jongen groot gebracht. Vorig jaar voor de sloop van de boerderij hebben we een uilenkast opgehangen in de buurt. En nu is onze nieuwe 'oude' boerderij wederom voorzien van een uilengat in gevel van de schuur en de uilenkast is opgehangen. Hopelijk vindt de kerkuil dit weer een mooie broedplaats. 

Toen we in 2014 de boerderij aan de Breemortelweg kochten wisten we nog niet veel over de kerkuil. Al snel werden we door onze buurman en de vogelwerkgroep de Kulert er op geattendeerd, dat er al jaren een kerkuil in de boerderij broedde. Vogelwerk-groep de Kulert houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met allerlei activiteiten rond uilen. In samenwerking met het Brabants Landschap houden ze tel gegevens bij en stellen ze uilenkasten beschikbaar.
Zo weten we dat de kerkuil in 2013 op deze plek 5 eieren heeft gelegd, waarvan er vijf uitgekomen zijn en uiteindelijk 4 jonge kerkuilen zijn uitgevlogen.

De kerkuil is een beschermde vogel. In 1979 werd het aantal broedparen in Nederland op ongeveer 100 geschat. Dankzij de inspanningen van de vele vrijwilligers en de medewerking van boeren en burgers in het buitengebied, is de broedpopulatie weer toegenomen tot ongeveer 3000 broedparen nu. De kerkuil zien we niet veel, omdat deze ruim na zonsondergang tevoorschijn komt. In verband met zijn nachtelijke leefwijze is de kerkuil sterk afhankelijk van zijn zintuigen. Opvallend zijn de ronde kop met de grote, donkere ogen, die onbeweeglijk in de oogkas zitten.
De uil moet de kop draaien als hij in een andere richting wil kijken. Het ideale leefgebied van de kerkuil is een half open cultuurlandschap met allerlei kleinschalige elementen. De kerkuil is een specifieke jager van het open veld en komt het meest voor waar gras- en bouwland worden begrensd door kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen of bosjes. Het menu van de kerkuil  bestaat grotendeels uit muizen.

Met de broedplaats van de kerkuil werd voor ons de boerderij de Breemortel nog bijzonderder. In samenwerking met de vogelwerkgroep zetten we ons dan ook in om voor de toekomst te zorgen voor een goede broedplaats voor de kerkuil. Voor de sloop hebben we het oude uilengat goed vastgelegd en hebben we de kerkuil een tijdelijke broedgelegenheid gegeven in de nabij gelegen kastanjeboom. 

Nu zijn we zover met de bouw, dat we de nieuwe broedplaats voor de kerkuil weer gereed hebben. De herbouwde boerderij heeft een mooi uilengat gekregen en de uilenkast is opgehangen in de schuur. De kerkuil is voor ons een welkome gast, die in de groentetuin de muizen kan vangen. En nu maar hopen, dat de kerkuil in 2016 terug komt en weer een aantal jongen groot brengt.