zaterdag 10 oktober 2015

Onze eigen (Heilige) boontjes doppen

Met het mooie nazomer weer zijn de eerste Heilige Boontjes mooi gedroogd. Dat betekent, dat we onze eigen boontjes mogen doppen. Dat is nu letterlijk en figuurlijk van toepassing. Hoe gaat dat zoal.

Letterlijk onze boontjes doppen
Het Heilig Boontje is een vergeten groente, die op boerderij de Breemortel groeit. De afgelopen week
hebben we de eerste droge boontjes geplukt en gedopt. En inderdaad op de navel van het boontje staat een mooi engeltje. De boontjes waren vanaf half juli tot begin september heerlijk als sperzieboon met een sterke bonensmaak. Nu is de schil gedroogd en mogen we de boontjes doppen. De gedroogde schil wordt niet gegeten. Het boontje is voor vele gerechten te gebruiken, zoals in de soep, bij de salade of als bonengerecht.

Figuurlijk onze boontjes doppen
In 2014 is het bedrijf Bijzonder Brabants gestart en op 1 december 2014 is boerderij de Breemortel gekocht. Vanaf dat moment was het niet alleen plannen maken, maar ook uitvoeren. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Hoe gaat het met het doppen van onze eigen boontjes?

Boerderij
De oude boerderij is gesloopt en op 1 april zijn we gestart met bouwen van een nieuwe 'oude'
boerderij. Als inspiratie hiervoor hebben we  het schilderij gebruikt, waarop de boerderij staat, zoals die in 1880 op de Breemortel gebouwd was. Het bouwen van een eigen huis vraagt meer tijd dan ik verwacht had, maar het is wel heel boeiend. De bouw verloopt volgens planning en in het voorjaar hopen wij op de Breemortel te gaan wonen.

Bijzondere groenten telen
In april zijn de eerste groenten gezaaid. In de voorbereiding en bij de start heeft HAS Kennistransfer met drie studenten geweldig mee geholpen. Hierdoor zijn we erin geslaagd om het hele perceel van 1,5 hectare dit jaar in gebruik te nemen. De 1,5 hectare is verdeeld in een proeftuin en een productietuin. De productietuin is verdeeld in 11 percelen van ongeveer 1000 m2. De komende jaren
hebben we nog flink te werken aan de bodem om deze een optimale voedingsbodem te laten zijn voor de groenten. Zo mag het organische stof gehalte en de Ph nog omhoog. Ook zullen we bij de gewassenkeuze rekening houden met de aanwezige aaltjes in de grond, die niet bevorderlijk zijn voor de groenteteelt. Zo hebben we dit jaar ongeveer 3000 m2 afrikaantjes gezaaid om bepaalde aaltjes te verminderen. Daarnaast hebben we dit jaar ervaren, dat we de gewassen nog beter moeten beschermen tegen de vogels. Vogelverschrikkers e.d. werken maar een paar dagen. Sommige gewassen groeien zo goed, dat we achteraf er minder hadden mogen zaaien of poten. Dat geldt zeker voor de koolrabi en de courgettes.

De afzet van de groenten
In het voorjaar was de tijd nodig voor het maken van alle teeltplannen en de grondvoorbereiding. Hierdoor is laat gestart met de verkoop van de producten. De restaurants zijn enthousiast over onze groenten.
Bij de boerderij hebben we geen winkel. Wel zijn onze groenten te koop bij 't Streeckhuys in Deurne, dat een nieuwe winkel is, die eerlijk lokaal geproduceerde producten verkoopt.
Vele chefkoks hebben onze groentetuin inmiddels bezocht, die het 'walhalla' is voor de chefkok. Van onze groenten kan op dit moment genoten worden bij een tiental restaurants tussen Venlo en Eindhoven.
Daarnaast wordt samengewerkt met een groothandel, die een groot aantal restaurants bevoorraad in zuidoost Brabant. De afzet via dit afzetkanaal is nog beperkt. Onze verantwoord geteelde producten hebben een ander prijskaartje dan de normaal geteelde massaproducten.
Op dit moment is de verkoop via internet in voorbereiding. Daarmee willen we mensen, die zelf met bijzondere groenten willen koken de mogelijkheid bieden om onze groenten te kopen. De verkoop zal via internet gaan en de producten kunnen opgehaald worden op een aantal afhaalpunten.

Dit is een korte impressie van hoe wij onze eigen boontjes doppen. Het is leuk, iedere dag leer ik nieuwe dingen. De eerste stappen zijn gezet en ik heb vertrouwen in de toekomst.